Rechter stelt spelers in gelijk: NFL lockout opgeheven

Door

Het verstrijken van enkele deadlines tijdens de onderhandelingen tussen spelersbond en NFL begint maart betekenden het begin van de door fans gevreesde lockout. Het besluit van rechter Susan Nelson maandag betekent een (tijdelijk) einde van die lockout.

Na het aflopen van de CAO en het vastlopen van de onderhandelingen gingen beide partijen woedend uit elkaar. De eerste stap vand e eigenaren was om de deuren op slot te gooien en hun spelers letterlijk buiten te sluiten. Het verwachte antwoord van de NFLPA was decertificatie, waarop spelers naar de rechter stapten om de NFL aan te klagen.

De aanklacht was tweezijdig. De meeste aandacht ging uit naar de aanklacht dat de NFL zich schuldig maakte aan monopolie praktijken en tijdens hun besprekingen met de televisienetwerken niet in de beste interesse van de spelers had gehandeld.

Daartoe waren ze wél contractueel verplicht. De aantijging dat de NFL door het buiten sluiten onherstelbare schade toerichtte aan de carriere van de spelers leek van secundair belang.

Onherstelbare schade. Het is juist die beschuldiging gebleken die Susan Nelson niet accepteerde. Zij stelde vandaag de spelers in het gelijk en dwong daarmee de eigenaren om de lockout op te heffen.

Het vraagstuk van de CAO is hier echter nog niet mee opgelost.

Het besluit van Nelson dwingt de NFL en de NFLPA de afspraken van het laatste CAO jaar wat betreft free agency en verdeling van de inkomsten ook voor dit jaar te hanteren.

De eigenaren gaan hier niet mee akkoord en proberen een onmiddelijk beroep aan te tekenen, waardoor we niet kunnen verwachten dat spelers die aan het einde van hun contract waren één dezer dagen alweer onderdak zullen vinden bij andere franchises.

Het tegenargument van de eigenaren luidt dat de spelers niet in vertrouwen hebben gehandeld en zelf uit waren op een breuk.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat, vanwege de decertificatie van de spelersbond,spelers verantwoordelijk worden gehouden voor het breken van anti-monopolie wetten door samen de strijd te zijn aan gegaan tegen de lockout.

In de komende dagen zal duidelijk worden welk resultaat het onmiddelijke beroep van de eigenaren zal hebben. Tot nog toe zijn de spelers echter in het gelijk gesteld en is de door de eigenaren opgelegde lockout onwettelijk bevonden.

Ook leuk om te lezen