NFL-lockout lijkt z’n ontknoping te naderen

Door

Het was een fraai gezicht, dinsdagochtend op het Signature-gedeelte van O’Hare International Airport in Chicago: zeker vijftien maagdelijk witte privejets die in de zinderende hitte broederlijk bij elkaar stonden geparkeerd. De eigenaren van de jets, stuk voor stuk (bijna-)miljardairs en eigenaar van een NFL-franchise, zaten een kleine twee kilometer verderop, in het Westin-hotel in Rosemont, te vergaderen over een nieuwe CAO.

De voortekenen op een spoedig einde van de vermalendijde lockout lijken gunstig. De betrokken die – off the record – een tipje van de sluier op wilden lichten, lijken het eens: als hun gevoel hen niet bedriegt, moeten de partijen binnen een week, of anders twee, in staat zijn om te komen tot een akkoord in hoofdlijnen.

En mocht er voor 1 juli een principe-akkoord worden bereikt, dan lijkt de competitie zoals die gepland is niet in gevaar te komen. Er zou dan juist genoeg tijd zijn om alles (trainingskampen, free agency) op tijd rond te krijgen.

Belangrijk onderdeel van het akkoord zou een competitie van zestien wedstrijden zijn, waarbij de donderdagavond, vooral op televisie, een prominentere rol zou moeten gaan krijgen. Een seizoen met achttien competitieduels, zoals de clubs dat voor ogen hebben, zou nog wel op de agenda staan, maar naar verluidt is dat voor de NFL niet langer een wet van meden en persen.

Volgens ESPN’s Chris Mortensen behelst het voorstel van de clubeigenaren bovendien dat de spelers ongeveer 48 procent van alle inkomsten zullen krijgen, minus een miljard dollar dat direct naar de clubs gaat. In de vorige CAO kregen de spelers nog zestig procent, en was er van dat miljard geen sprake.

De spelers zouden zich in het voorstel kunnen vinden, omdat de verwachting is dat de NFL-inkomsten in 2016 zullen zijn verdubbeld tot achttien miljard dollar per seizoen. De clubs zullen tegen die tijd ook aanmerkelijk grotere uitgaven hebben dan nu het geval is.

De onderhandelingen tussen clubs en spelers zullen waarschijnlijk woensdag verder gaan.

Foto: chicagotribune.com

Ook leuk om te lezen